ออกแบบลายแพทเทิร์นสำหรับทำสกรีน DOS LIFE Birds Pattern
ออกแบบลายแพทเทิร์นสำหรับทำสกรีน DOS LIFE Birds Pattern

ผลงานการจัดทำแบบลายสำหรับใช้ในงานสกรีน ลายแพทเทิร์นแบบต่อเนื่อง โดยโปรแกรมออกแบบกราฟฟิค

เพื่อที่ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในด้านอื่น ๆ ที่ต้องการ

รูปร่างลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบไม่เหมือนใคร เด่นชัดด้วยบุคลิกของบุคคลในภาพ ทำให้มองดูแล้วสามารถรับรู้ได้ทันที หนึ่งในบริการรับวาดภาพเหมือนของเรา ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะพิมพ์ขยายใหญ่เท่าที่ต้องการหรือใช้เป็นแค่ไฟล์ภาพธรรมดา ผลงานภาพที่ได้รับจะเป็นภาพในลักษณะของ Vector ซึ่งภาพลักษณะนี้ถือว่ามีเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว เหมาะสำหรับเป็นของที่ระลึกเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ตัวเอง

ออกแบบลายแพทเทิร์นสำหรับทำสกรีน DOS LIFE Birds Pattern
ออกแบบลายแพทเทิร์นสำหรับทำสกรีน DOS LIFE Birds Pattern
%d bloggers like this: