วาดภาพคนเหมือนสีน้ำ วาดภาพสีน้ำภาพพระ

วาดภาพคนเหมือนสีน้ำ วาดภาพสีน้ำภาพพระ
วาดภาพคนเหมือนสีน้ำ วาดภาพสีน้ำภาพพระ

ผลงานวาดภาพเหมือนที่ใช้เทคนิคการวาดด้วยสีน้ำ (Watercolor Portrait) เป็นภาพวาดเหมือนรูปพระ การวาดภาพเทคนิคสีน้ำมีเอกลักษณ์ของงานคือสไตล์รูปแบบที่เน้นถึงอารมณ์ของการใช้คุณลักษณะพิเศษของความเป็นสีน้ำ เพราะฉะนั้นการวาดสีน้ำนั้นการเก็บรายละเอียดจึงมีไม่มาก เน้นการใช้ภู่กันจุ่มสีและก็ระบายลงบนกระดาษให้สีกระจายไปในทิศทางที่เราต้องการ ผลงานภาพวาดนี้เป็นภาพวาดรูปของพระสงฆ์ ซึ่งถูกมอบใช้เป็นที่ระลึกของขวัญปีใหม่ที่ผ่านมา


เมื่อ

ใน

โดย