วาดภาพประกอบหน้าปกนวนิยาย

วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย
วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย

บริการงานวาดภาพประกอบ Illustration และ Painting เพื่อใช้เป็นหน้าปกหนังสือ วรรณกรรม นวนิยาย จัดทำอาร์ตเวิร์กเื่อการจัดพิมพ์ และใช้ประกอบเพื่อการโฆษณา และอื่น ๆ

วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย
วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย

 

วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย
วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย

 

วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย
วาดภาพประกอบปกหนังสือนวนิยาย

 

  1. ภาพขนาดไฟล์ที่วาดสามารถนำไปพิมพ์ลงกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ขนาด A3
  2. ราคา 850 บาท ต่อภาพ
  3. ระยะเวลาการวาด 2 วันทำการ (ไม่รมระยะเวลาสเก็ตซ์แบบ)
  4. จะทำการร่างแบบสเก็ตซ์หยาบ ให้ลูกค้าเลือกพิจารณา และแสดงถึงรายละเอียด จำนวน 2 แบบ ก่อนการทำจริง
  5. ในการวาดภาพประกอบจำเป็นต้องบอกให้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ Concept แนวทาง ฯลฯ เพื่อให้ผลงานนั้นออกมตรงตามความต้องการมากที่สุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น