ออกแบบวาดภาพลายสกรีนผ้ายันต์

ออกแบบวาดภาพลายสกรีนผ้ายันต์
ออกแบบวาดภาพลายสกรีนผ้ายันต์

ผลงานอกแบบวาดลายผ้ายันต์เป็ฯงานวาดออกแบบตามออเดอร์ลูกค้าให้มีการงาดลายเพื้อใช้เป็นงานสกรีนพิมพ์ผ้ายันต์ โดยลายที่ออกแบบเป็นลายไทยรูปเทวดานางฟ้าที่มีท่าทางการเกี๊ยวพาราศีกัน พร้อมการวาดเขียนข้อความอักขระกำกับไปในลายสกรีนที่เกี่ยวข้อให้อีกด้วย

เมื่อ

ใน

โดย