วาดภาพลายเส้นดินสอ Drawing Portrait

วาดภาพลายเส้นดินสอ Drawing Portrait
วาดภาพลายเส้นดินสอ Drawing Portrait

ผลงานวาดาภเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอที่วาดลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาคุณภาพดี เป็นงานภาพวาดที่สามารถใช้เป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นที่นิยมในทุกยุคสมัย สร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี งานวาดภาพสไตล์ลายเส้นดินสอนชิ้นนี้เป็นงานที่วาดตามรูปแบบของภาพถ่ายที่ลูกค้าต้องการให้วาดตาม อาจจะมีการออกแบบแต่งเติมได้ในบางกรณีถ้าลูกค้าต้องการ และยสังสามารถเขียนข้อความเพื่อส่งให้แทนใจจากผู้มอบให้ไปยังผู้รับได้ ภาาพวาดเป็นภาพที่วาดด้วยดินสอความเข้มระดับ EE เป็นงานวาดภาพแบบลายเส้นสไตล์ดั่งเดิมแท้ ๆ โดยไม่มีการปรุงแต่ง หรือใช้งานเทคนิคอื่นใด

ตารางราคา วาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ

ขนาดกระดาษ ภาพเดี่ยว
(มี 1 คนในภาพ)
ภาพคู่
(มี 2 คนในภาพ)
มากกว่า 2 คน
ขึ้นไป
กระดาษขนาด A5
(210 x 148 มม.)
250 บาท 350 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
กระดาษขนาด A4
(210 x 297 มม.)
350 บาท 500 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
กระดาษขนาด A3
(275 x 375 มม.)
600 บาท 750 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน
ขนาดโปสเตอร์
(375 x 555 มม.)
800 บาท 1000 บาท + เพิ่ม 150 บาท
ต่อคน

รายละเอียด
วาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอ

  • การวาดฉากหลังหรือรูปภาพที่มีความซับซ้อน
    กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
  • ส่งงานทางไปรษณีย์ EMS ฟรี!
  • ต้องการวาดรูปแบบภาพ หรือขนาดอื่น
    กรุณาติดต่อสอบถาม

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อผ่าน LINE
ไลน์ไอดี : phpinlove

ติดต่อวาดภาพเหมือนผ่านแชททางเฟสบุ๊ก

ติดต่อผ่าน Facebook Messenger
https://m.me/makam.namsommud

หมายเหตุ
การวาดภาพลายเส้นดินสอให้บริการเฉพาะขนาดกระดาษ A5 ขึ้นไปเท่านั้น ● การวาดภาพในขนาดอื่น ๆ กรูณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ● การจัดส่งฟรี EMS ไม่มีค่าใช้จ่ายในทุกขนาด ● การชำระเงินต้องชำระเป็นจำนวนเต็มก่อนการเริ่มานวาดเท่านั้น ● ไม่รับผิดชอบกรณีการสูญหาย หรือความเสียหายของภาพวาดในขณะจัดส่ง และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่ไม่ได้เกิดจากการวาดผลงานในทุกกรณี