วาดภาพเหมือนลายเส้น ภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอภาพคู่ ภาพดรออิ้ง (Drawing Portrait)
วาดภาพเหมือนลายเส้น ภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอภาพคู่ ภาพดรออิ้ง (Drawing Portrait)

ผลงานอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นการวาดภาพเหมือนลายเส้นดินสอที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในการจัดทำเป็นจำนวนมาก เพื่อใช้ในโอกาสที่ระลึกสำคัญต่าง ๆ สามารถสั่งออเดอร์การวาดได้อย่างงานดายโดยมีรายละเอียดตามที่ได้แจ้งในโพสต์นี้ ซึ่งเราเต็มใจและตั้งใจวาดอย่างสุดฝีมือครับ ภาพวาดลายเส้นชิ้นนี้เป็นภาพวาดที่มีขนาดเท่ากับกระดาษ A3 ซึ่งเป็นขนาดที่มีใหญ่กำลังดี และสามารถใส่กรอบเพิ่มเติมได้อย่างสวยงาม

%d bloggers like this: