วาดภาพเหมือนสีน้ำ วาดภาพคนกับแมว Water Color Portrait

วาดภาพเหมือนสีน้ำ วาดภาพคนกับแมว Water Color Portrait
วาดภาพเหมือนสีน้ำ วาดภาพคนกับแมว Water Color Portrait

ผลงานวาดภาพสีน้ำ ภาพเหมือนสีน้ำ ผลงานชิ้นนี้เป็นการวาดภาพเหมือนสีน้ำตามรูปถ่ายที่วาภาพของเด็กผู้ชายยที่กำลังนอนเล่นกับแมวของตัวเองอย่างอารมณ์ดึ งานสีน้ำที่สามารถใช้เป็นของขวัญของฝากที่ระลึกให้แก่ผู้ที่อยู่ในภาพได้เป็นอย่างดีสามารถสร้างความประทับใจได้ในทุกโอกาสที่ต้องการมอบให้ และความประทับใจนั้นจะอยู่คู่กับรูปภาพเสมอไปตราบนานเท่านั้นงานวาดสีน้ำที่มีอารมณ์ของความเป็นสีน้ำอย่างเต็มที่ สื่อความรู้สึกสดใส ของภาพออกมาได้เป็นอย่างดี

เมื่อ

ใน

โดย