วาดภาพเหมือน Drawing สไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพเหมือนผู้หญิง

วาดภาพเหมือน Drawing สไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพเหมือนผู้หญิง
วาดภาพเหมือน Drawing สไตล์ลายเส้นดินสอ ภาพเหมือนผู้หญิง

ผลงาน Drawing วาดภาพเหมือนสไตล์ลายเส้นดินสอ เป็นภาพวาดสำหรับที่ระลึกให้กับบุคคลที่นับถือเพื่อเป็นของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาศต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยภาพวาดนี้เป็นการวาดด้วยดินสอ ลงบนกระดาษวาดเขียนเนื้อหนาอย่างดี ด้วยลายเส้นดินสอที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้วาด ทำให้ภาพวาดมีสไตล์เป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัด รวมทุกความประทับใจสำหรับผู้ให้และผู้ที่ได้รับเก็บเอาไว้ในความทรงจำที่ดีตลอดไป

เมื่อ

ใน

โดย