งานวาดลายปักตาลปัตร วาดภาพลายไทยองค์พระ

งานวาดลายปักตาลปัตร วาดภาพลายไทยองค์พระ
งานวาดลายปักตาลปัตร วาดภาพลายไทยองค์พระ

งานชิ้นนี้เป็นงานออกแบบลายตาลปัตรสำหรับการนำเอาไปปัก และจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวยแด่พระสงฆ์ เป็ฯการวาดและออกแบบลวดลายรูปองค์พระเจ้าต๋นหลวงต๋าคำ พระครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล วัดบ้าเด่น จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานออกแบบด้วย illustrator และมีการทำรายละเอียดรูปองค์พระ ให้มีความใกล้เคียงกับรูปแบบองค์จริงอย่างมากที่สุด โดยเฉพาะการวาดลวดลายต่าง ๆ บนตัวขององค์พระ รวมทั้งการวาดออกแบบลวดลายประกอบในตัวตาลปัตรอื่น ๆ อีกด้วย การออกแบบลายประกอบเป็นการออกแบบรูปแบบของพญานาคที่กำลังพันม้วนเกี่ยวกัน และมีตัวของหมู่มวลดอกไม้ดอกบัว วาดเข้ามาประกอบเพื่อให้ส่วนประกอบของตัวตาลปัตรออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด


เมื่อ

ใน

โดย