ออกแบบสติ๊กเกอร์หน้าร้าน สติ๊กเกอร์ติดกระจกร้านนวดแผนไทย
ออกแบบสติ๊กเกอร์หน้าร้าน สติ๊กเกอร์ติดกระจกร้านนวดแผนไทย

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่เรารับทำออกแบบมีหลายประเภท นี้คืองานออกแบบอีกชิ้นหนึ่งที่นิยมได้รรับการว่าจ้างจากลูกค้า คือ งานออกแบบสติ๊เกอร์ติดกระจกหน้าร้าน งานออกแบบสติ๊เกอร์ติดกระจกหน้าร้านชิ้นนี้เป็นงานออกแบบที่ใช้การวาดลวดลายไทยให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบของตัวร้าน ซึ่งเป็นร้านนวดแผนไทย Thai Massage นั้นเอง ในการออกแบบมรการออกแบบและวาดโลโก้เพื่อใช้งานร่วมกันอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงจำเป็นต้องมีความกลมกลืนกัน ทั้งเรื่องของลวดลสยประดับ และโทนสี การใช้งานลายไทยที่มีการสานต่อลวดลายให้สอดรับกัน ดูต่อเนื่อง และการเน้นโทนสีให้มีความโด่ดเด่นเพื่อที่ผู้ได้พบเห็ฯผ่านหน้าร้านที่กระจกบานนี้สามารถมองมาด้วยความสดุดตาได้อย่างง่ายดาย

%d bloggers like this: