ออกแบบฉลากสินค้า ฉลากเครื่องปรุงรสผัดไทย

งานออกแบบฉลากเครื่องปรุงผัดไทย ฉลากหน้า หลัง
งานออกแบบฉลากเครื่องปรุงผัดไทย ฉลากหน้า หลัง

งานออกแบบฉลากสินค้า เครื่องปรุงรสผัดไทยที่เป็นการออกแบบซองด้านหน้าและด้านหลัง เป็นการออกแบบที่มีการใช้งานรูปภาพถ่ายประกอบเพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงตัวรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน รวมทั้งการใส่รายละเอียดจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ลงในด้านหลัง

เมื่อ

ใน

โดย