ผลงานออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฝาไอศกรีม

อีกหนึ่งผลงานของการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยเป็นการออกแบบฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ นำไปใช้ในการจัดพิมพ์เป็นฝาของไอศกรีมหลากหลายรสชาติ โจทย์ในการออกแบบคือ จะต้องสามารถสื่อได้ถึงรสชาติของไอศกรีมเหล่านั้น และจะต้องมีรูปของผลไม้ประจำรสชาตเหล่านั้นด้วย เสริมด้วยความต้องการในการออกแบบที่แปลกใหม่ ดูทันสมัย ทำให้เป็นจุดเด่นเมื่ออยู่ในตู้แช่ไอศกรีม และเมื่อนำมาจับรวมอยู่ด้วยกันของแต่ละชนิดจะต้องเป้นไปในทำนองที่สอดคล้องกัน ผลงานชิ้นนี้ได้รับการออกแบบโดยการใช้โปรแกรม Affinity Designer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถทางด้านงานเวกเตอร์ (Vector Design) ที่เรียบง่าย แต่มีความสามารถทัดเทียมกับโปรแกรมอื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน

เมื่อ

ใน

โดย