ออกแบบลายตาลปัตร ออกแบบลายตาลปัตรพานพุ่ม

ออกแบบลายตาลปัตร ออกแบบลายตาลปัตรพานพุ่ม
ออกแบบลายตาลปัตร ออกแบบลายตาลปัตรพานพุ่ม

นอกจากการออกแบบโลโก้แล้วเรายังรับออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และออกแบบลายต่าง ๆ ทุกชนิด โดยเฉพาะลายไทยถือได้ว่าเป็นความถนัดของเรา ผลงานชิ้นนี้เป็นการออกแบบลวดลายของตาลปัตร เพื่อใช้ในงานอุปสมบทประกอบพิธิบวชพระ เพื่อสร้างและถวสยให้กับพระสงฆ์เป็นที่ระลึกในงานนั้น งานออกแบบใช้ลวดลายการวาดลายลักษณ์ต่าง ๆ ให้ดูมีความร่วมสมัย ไม่ได้เน้นให้เป็นลายไทยเพมือนทั่ว ๆ ไป แต่เป็นการวาดลวดลายเถาวัลย์ลายช่อ ให้มีความวิจิตรบรรจง ดูงดงาม เหมาะกับงาน ตัวลายที่นำมาวาดเป็นตัวหลักเลือกใช้ลายวาดตามพานพุ่มเงินทอง ลายพานพุ่มครอบผ้าไตร การใส่สีทองน้ำตาล และพื้นหละงสีน้ำเงินเพื่อให้เป็นแนวทางในการนำไปพิมพ์ปักลายผ้าต่าง ๆ ต่อไป


เมื่อ

ใน

โดย