ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เมนูอาหาร ออกแบบเมนูแผ่นพับ Restaurant Menu Design

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ออกแบบรายการเมนูแผ่นพับสำหรับร้านอาหารไทยในต่างประเทศ เป็นงานออกแบบเมนูขนาด เท่ากระดาษมาตรฐาน A3 ที่มีการจัดวางองค์ประกอบและรูปแบบเป็นเมนูแบบพับ 3 พับ 4 หน้า และจัดการออกแบบสร้างสีสัน และรายละเอียดของรายการแต่ละรายการให้สอดคล้องกันกับโทนสีธีมของร้านอาหารนั้น โดยมีการใส่โลโก้และข้อมูลการติดต่อ และการใช้ฟอนต์รูปแบบตัวหนังสือที่สามารถอ่านได้ง่าย โทนสีที่ใช้เป็นโทนสีโทนอุ่น น้ำตาล ส้ม และเหลือง ซึ่งเป็นการใช้หลักการทฤษฎีของสีเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นส่งช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกน่าสัมผัส น่ามอง และช่วยเสริมความอยากทานอาหารได้เป็นอย่างดี การจัดวางตำแหน่งของแต่ละรายการที่จัดเรียงให้สามารถมองเห็นและค้นหา กวาดสายตามองไปบนในหน้ากระดาษรายการเมนูได้อย่างง่าย และจัดเป็นสัดส่วนโดยแยกแต่ละหมวดหมู่ของอาหารไว้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย