ออกแบบโลโก้ท่องเที่ยว Pattaya Travel Mart Logo

ออกแบบโลโก้ท่องเที่ยว Pattaya Travel Mart Logo
ออกแบบโลโก้ท่องเที่ยว Pattaya Travel Mart Logo

ผลงานการออกแบบโลโก้สำหรับงานกิจกรรมของทางสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี เป็นโลโก้ที่ใช้ในงานกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประจำปีที่ชื่อว่า “Pattaya Travel Mart 2020” เป็นงานออกแบบโลโก้ที่ต้องการให้มีการสื่อความหมายของรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมสัมมนา และการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวมากมายของเมืองพัทยา ซึ่งถือว่าเป็นระดับใหญ่อีกหนึ่งงานที่เราได้รับความไว้วางใจในการจัดทำออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หลัก เช่น โลโก้ โบร์ชัวร์ หรือแม้กระทั้งป้ายแบ็กดรอปบนเวทีการจัดงาน   โลโก้นี้ต้องการออกแบบเพื่อให้สามารถสื่อได้ถึงรูปแบบของธีมงาน เพื่อให้มองเห็นสัญลักษณ์สำคัญของการเดินทาง ท่องเที่ยว และมีรูปลักษณ์ที่เด่นชัดสามารถสื่อได้ถึงเมืองพัทยาเป็ฯหลัก โดยการนำเอาตัววงกลมและการจัดเส้นรูปแบบโค้งเพื่อให้เป็นตัวแทนที่มองเห็นแล้วสื่อได้ถึงทะเล พระอาทิตย์ ชายหาด ทิวทัศน์ และการพักผ่อนเป็นสำคัญ พร้อมกับการเน้นชื่อข้อความของชื่องานให้เด่นชัดยิ่งขึ้นเพื่อการจดจำได้อย่างง่ายดาย


เมื่อ

ใน

โดย