ออกแบบโลโก้นวดแผนไทย โลโก้สไตล์ไทย (Thai Massage Logo)

งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย
งานออกแบบโลโก้ร้านนวดแผนไทย

อีกหนึ่งผลงานการออกแบบโลโก้ให้กับร้านนวดแผนไทย ที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงความเป็นไทยทั้งยังรวมเอาเรื่องจองซิมโบล สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพของการนวดแผนไทยเข้ามาใส่ไว้ในโลโก้อีกด้วย โลโก้นี้ได้รับการออกแบบจากโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถทางด้านเวคเตอร์ Affinity Designer เป็นโลโก้แนวนอนเน้นตัวอักษรข้อความที่สามารถทำให้อ่านได้ง่ายและสดุดตา

เมื่อ

ใน

โดย