ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้ตัวอักษร (Company Logo)

ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้ตัวอักษร (Company Logo)
ออกแบบโลโก้บริษัท โลโก้ตัวอักษร (Company Logo)

ผลงานการออกแบบโลโก้บริษัท ที่เน้นความเรียบง่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ตอบโจทย์สำคัญของความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้เห็นข้อความตัวอักษรย่อของช่อบริษัทได้อย่างชัดเจน โดยเป็นการดัดแปลงรูปแบบของฟอนต์ตัวอักษรที่ได้รับความนิยม เมื่อมองดูก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นฟอนต์ชื่อว่าอะไร และด้วยความง่ายของโลโก้บริษัทนี้จะสามารถใช้งานในการคัดลอกได้อย่างง่ายดายที่สุด ดูง่าย อ่านง่าย นอกจากนี้เรื่องโทนสี ยังคงความง่ายไว้เช่นกัน คือเลือกเป็นสีพื้น ๆ เด่น และชัด เท่านั้น


เมื่อ

ใน

โดย