ออกแบบโลโก้รูปเสือ โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโด
ออกแบบโลโก้รูปเสือ โลโก้โรงเรียนสอนเทควันโด

โลโก้นี้เป็นโลโก้สำหรับโรงเรียน สถานบันฝึกสอนเทควันโดแห่งหนึ่ง เป็นโลโก้ที่ได้รับไฟล์ต้นฉบับรูปเสือที่ลูกค้าได้มาจากเว็บสต็อกโฟโต้ แล้วต้องการนำมาดัดแปลงเป็นโลโก้ของโรงเรียนสอนเทควันโด โดยการวาดรูปเสือตามแบบที่ได้รับ และทำการออกแบบดีไซน์ส่วนประกอบของข้อความชื่อของสถาบันโรงเรียน ตามที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ตัวโลโก้ดูมีความเข้มและดูดุดันเข้ากันกับชื่อของสถาบันเอง

%d bloggers like this: