ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร โลโก้สไตล์ข้อความ Text Style Thai Restaurant Logo

ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร โลโก้สไตล์ข้อความ Text Style Thai Restaurant Logo
ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร โลโก้สไตล์ข้อความ Text Style Thai Restaurant Logo

งานออกแบบโลโก้ที่เน้นให้ดูทันสมัย และเรียบง่ายโดยมีโจทย์ความต้องการที่จะสื่อเน้นถึงความเรียบง่าย สดุดตา อ่านง่าย และใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจ เข้าถึงได้อย่างง่าย โลโก้ร้านอาหารนี้เป็นโลโก้ที่ต้องการอัพเกรดถึงความต้องการของร้านอาหารที่มีการก่อตั้ง และดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เข้าสู่ยุคสมัยที่ทันกาลและเวลา ตอบสนองต่อสื่อในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว งานออกแบบที่เรียบง่ายได้มีการออกแบบข้อความตัวอักษรเพื่อให้มีรูปแบบที่เด่นชัด ทำให้มีสไตล์เอกลักษณ์แสดงถึงความมีพลังในตัวเอง การใช้งานโทนสีของโลโก้มี 2 โทนสีที่สามารถสื่อกระตุ้นการรับรู้ต่อโสตประสาทของผู้ที่พบเห็นได้อย่างมีปรสิทธิภาพ คือ สีดำ และสีแดง ความกลมกลืนและเข้ากันของโทรสีทำให้โลโก้ดูมีเสน่ห์ในแบบฉบับ ดูทรงพลังมากกว่าเดิม การออกแบบที่เรียบง่าย แต่ทำให้สิ่งที่ได้รับสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมรูปสัญลักษณ์ หรือไอค่อนให้ดูรกตาแต่อย่างใด

เมื่อ

ใน

โดย