ออกแบบโลโก้อู่ซ่อมรถ โลโก้โรงกลึง
ออกแบบโลโก้อู่ซ่อมรถ โลโก้โรงกลึง

โลโก้ที่มีความหมายอย่างเป็นทางการ และสื่อถึงความน่าเชื่อถือ เป็นโลโก้ที่ออกแบบสำหรับอู่ซ่อมรถ และธุรกิจโรงกลึงเข้าด้วยกัน การออกแบบดีไซน์โลโก้จึงมีความจำเป็นอย่างมาที่จะต้องให้ดูเป็นทางการ น่าเชื่อถือ เพราะเป็นธุรกิจที่จะต้องใช้ความสำคัญของผู้ที่พบเห็นจะได้เชื่อมั่นในฝีมือ การออกแบบโลโก้จึงเป็นการนำรูปทรงวงกลมมาใช้งาน และมีการสร้างออกแบบตัวอักษรย่อของข้อความภาษาอังกฤษให้ลงตัว ซึ่งเป็นการนำอักษรย่อของทั้งสองชื่อมารวมกัน และมีการออกแบบให้กลมกลืน อยู่ร่วมกันได้ โทนสีที่มีความน่าชื่อถือคือโทนสีน้ำเงิน เพราะต้องการให้รู้สึกถึงความมั่นคง น่าเชื่อถือ และดูเป็นทางการได้ดีอีกด้วย

%d bloggers like this: