ออกแบบโลโก้โรงแรม ที่พัก โลโก้รีสอร์ท โลโก้สไตล์ภาพวาด Hotel Logo

ออกแบบโลโก้โรงแรม ที่พัก โลโก้รีสอร์ท โลโก้สไตล์ภาพวาด Hotel Logo
ออกแบบโลโก้โรงแรม ที่พัก โลโก้รีสอร์ท โลโก้สไตล์ภาพวาด Hotel Logo

งานออกแบบโลโก้สำหรับโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ผลงานออกแบบโลโก้ที่อาศัยรูปแบบการวาดภาพสัญลักณ์ให้ดูมีความเป็นธรรมชาติ ด้วยการนำเอารูปใบไม้เข้ามาจัดทำวาดโดยโปรแกรม Illustrator ให้เป็นสไตล์คล้ายภาพวาดสีน้ำ เพื่อให้ตัวโลโก้ดู เบา และดูสบายตาให้เหมาะสมสำหรับรูปแบบของตัวสถานที่


เมื่อ

ใน

โดย