โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายไก่ย่าง โลโก้ร้านอาหารไทยสตรีทฟู๊ด Street Food Logo, Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายไก่ย่าง โลโก้ร้านอาหารไทยสตรีทฟู๊ด Street Food Logo, Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายไก่ย่าง โลโก้ร้านอาหารไทยสตรีทฟู๊ด Street Food Logo, Cartoon Logo

โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่วาดรูปภาพเหมือนเพื่อนำมาเป็นรูปแบบของโลโก้ ที่ใช้ในร้านสตรีทฟู๊ดขายเกี่ยวกับไก่ย่างไก่ทอดและอื่น ๆ งานโลโก้เป็นการวาดรูปแบบภาพเหมืนอตามรูปภาพของตัวเจ้าของร้าน และมีการเพิ่มการวาดองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความสมบูรณ์แบบ และสื่อถึงรูปแบบของธุรกิจของทางร้าน โดยรวมของตัวโลโก้มีความต้องการให้เป็ฯรุปแบบการ์ตูน ที่ดูเป็นกันเอง เรียบง่าย สามารถมองและสื่อได้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย