โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายอาหารทะเล Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายอาหารทะเล Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายอาหารทะเล Cartoon Logo

โลโก้ร้านขายอาหารทะเลที่ต้องการรูปแบบของการวาดเป็นการ์ตูนภาพเหมือนของตัวเจ้าของร้านนำเอามาจัดทำเป็นโลโก้ตราสัญลักษณ์ โลโก้ที่ต้องการให้ดูมีสีสันสดใส ดูมีชีวิตชีวา สื่อได้ถึงความเป็นกันเอง และสื่อถึงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลยเป็นสำคัญ ตัวรูปแบบการตูนภาพเหมือนที่นำมาจัดทำโลโก้นั้น จัดการวาดขึ้นด้วยโปรแกรม illustrator ที่ใให้ความคมชัด สวยงาม รูปแบบการดีไซน์ที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทนสี ลักษณะท่าทาง หรือแม้กระทั้งชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งการที่ต้องการเน้นรูปแบบสไตล์ให้ตรงตามบุคลิกของตัวจริงมากที่สุด ทั้งหมดทำให้โลโก้มีความสดุดตาสามารถสื่อสารสาระสำคัญ และมองเห็นได้อย่างชัดเจน


เมื่อ

ใน

โดย