โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo

โลโก้สำหรับร้านอาหารที่ต้องการวาดในรูปแบบของการ์ตูนภาพเหมือน วาดตามเค้าโครงใบหน้าจริง และใส่องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ท่าทาง อุปกรณ์ที่ถือ เข้าไปให้เกิดความลงตัวในรูปแบบงานที่ต้องการ

%d bloggers like this: