โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo, Thai Restaurant Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo, Thai Restaurant Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo, Thai Restaurant Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือนยังคงได้รับความนิยมในการออกแบบโลโก้ที่มีคอนเซ็ปท์เรียบง่ายอยู่เสมอ งานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของโลโก้ร้านอาหารปักษ์ใต้ ซึ่งเป็นร้านอาหารที่ต้องการให้มีรูปหน้าตาของตัวเจ้าของร้านให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง พร้อมทั้งการวาดรูปภาพประกอบต่าง ๆให้สามารถสื่อถึงได้โดยตรง สีสันในการใช้งานมีความสดใสอยู่เสมอ


เมื่อ

ใน

โดย