โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านค้าอาหารทะเล Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านค้าอาหารทะเล Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านค้าอาหารทะเล Cartoon Logo

ผลงานการวาดออกแบบโลโก้การ์ตูนภาพเหมือนที่อาศัยการวาดรูปแบบของภาพการ์ตูนโดยอ้างอิงตามเค้าโครงใบหน้าจริงของตัวลูกค้าจากภาพถ่ายที่ได้รับเป็นต้นแบบในการวาด เป็นงานโลโก้ที่มีการผสมกันระหว่างการวาดภาพเหมือน และนำมาออกแบบให้มีแนวทางของรูปแบบตัวการ์ตูนเพื่อเพิ่มความสดใส น่ารัก ให้เหมาะสสบตามรูปแบบที่ต้องการ ทั้งนี้การออกแบบโลโก้ชนิดนี้ยังสามารถที่จะวาดท่าทาง เสื้อผ้า รวมทั้งองค์ประกอบอื่น ๆ ให้มีความเข้ากันได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ อย่างในโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารทะเล และสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือต้องการให้มีความน่ารักสดใสในการตัวขอเค้าโ๕รงใบหน้า และท่าทาง ต้องการให้มีองค์ประกอบของภาพเป็นรุปแบบของพวกกุ้งหอยปูปลา ที่เป็นผลตภัณฑ์ของอาการทะเลที่มีจัดจำหน่ายเข้ามาเป็นองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ทุกคนที่ดูโลโก้นี้แล้วสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นธุรกิตเกี่ยวกับอะไร

เมื่อ

ใน

โดย