โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนบริษัท Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนบริษัท Cartoon Logo

โลโก้ที่ใช้สำหรับเป็นไอค่อนน่ารัก ๆ เพื่การอเป็นสติ๊เกอร์ของฝากมอบให้กับลูกค้า นี้คืออีกรูปแบบหนึ่งของงานออกแบบโลโก้ภาพเหมือนการ์ตูนเวกเตอร์ ที่สามารถทำได้ คืองานวาดรูปภาพบริษัท สไตล์เวกเตอร์ตามเค้าโครงใบหน้าจริงของตัวเจ้าของรูปเละนำมาออกแบบประกอบกับชื่อของ ทั้งนี้โลโก้ชิ้นนี้ไม่ได้เป็นโลโก้ทางการของบริษัท หากแต่เป็นโลโก้ที่ต้องการนำไปจัดทำเพื่อใส่ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นกันเองมากกว่า

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนบริษัท Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้การ์ตูนบริษัท Cartoon Logo
%d bloggers like this: