โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้เบียร์สด Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้เบียร์สด Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้เบียร์สด Cartoon Logo

งานวาดภาพการ์ตูนภาพเหมือน และนำมาจัดทำเป็นโลโก้ สามารถทำได้ในรูปแบบหลากหลายของธุรกิจ หรือแม้กระทั้งนำเอามาใช้งานเป็นโลโก้ส่วนตัวใช้งานเองก็สามารถทำได้ โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้การ์ตูนภาพเหมือนที่วาดให้มีลักษณะท่าทางแบบกำลังถือเบียร์ วาดใบหน้าตามแบบเค้าโครงใบหน้าจริงของตัวเจ้าของ เป็นณุปแบบงานที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย


เมื่อ

ใน

โดย