โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านลาบ โลโก้ร้านอาหารอีสาน Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านลาบ โลโก้ร้านอาหารอีสาน Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านลาบ โลโก้ร้านอาหารอีสาน Cartoon Logo

ภาพใบหน้าของบุคคลเจ้าของร้านค้าต่าง ๆ สามารถนำมาใช้เป็นโลโก้ประจำร้านของตัวเองได้อย่างง่ายดาย โลโก้สไตล์การ์ตูนภาพเหมือน ที่วาดตามเค้าโครงใบหน้าจริงจากภาพถ่ายของบุคคลในภาพเป็นรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมในธุรกิจหลากหลาย โดยเฉพาะร้านอาหาร โลโก้ชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการ์ตูนภาพเหมือนที่วาดเพื่อใช้สำหรับร้านลาบ ร้านอาหารอีสาน โดยการนำเอาภาพใบหน้าของลูกค้ามาวาดเป็นต้นแบบ และเพิ่มรายละเอียดเข้าไปในทุกส่วนตามความต้องการของลูกค้า เช่น ลักษณะท่าทางของตัวการ์ตูนที่ต้องการ เครื่องแต่งกาย รวมทั้งรูปแบบของส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ต้องการใส่


เมื่อ

ใน

โดย