โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหารทะเล Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหารทะเล Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหารทะเล Cartoon Logo

ร้านขายของอาหารผลิตภัณฑ์ทางทะเล ทั้งของสดและของแห้ง ที่มีความต้องการรูปแบบของโลโก้เพื่อนำไปจัดพิมพ์เป็นฉลากสินค้าติดผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบที่ต้องการคืองานวาดภาพการ์ตูนภาพเหมือนให้มีเอกลักษณ์ความสดใส แลดูเป็นกันเอง เป็นภาพลักษณ์ที่จดจำได้ง่าย การวาดออกแบบวาดโดยการนำเอารูปแบบภาพใบหน้าต้นฉบับมาวาดดัดแปลงเป็นภาพการ์ตูนสไตล์เวกเตอร์ที่เน้นให้มีความคล้ายคลึงของรูปเค้าโครงใบหน้า และสาดท่าทาง ชุดเครื่องเสื้อผ้าต่าง ๆ ตามตามความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งองค์ประกอบของรูปแบบโลโก้ เช่นลักษณะท่าทางการ และสิ่งของประกอบที่ต้องการให้มีในโลโก้นั้น

เมื่อ

ใน

โดย