โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ผลิตภัณฑ์แคปหมู Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ผลิตภัณฑ์แคปหมู Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ผลิตภัณฑ์แคปหมู Cartoon Logo

โลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์แคปหมูชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบของการ์ตูนภาพเหมือนที่ได้รับความนิยมเพื่อให้ตัวสินค้ามีความเป็นกันเองเข้าถึงได้ง่าย สามารถเป็นที่รู้จักจดจำของผู้ที่พบเห็นได้ง่ายอย่างมาก ตัวโลโก้มีการวาดภาพประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าเป็ฯการวาดรูปแบบท่าทางเครื่องชุดแต่งกาย ให้เหมาะสมและสื่อถึงผลิตภัณฑ์ และวาดใบหน้าให้มีความคล้ายกับภาพใบหน้าจริง

เมื่อ

ใน

โดย