โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายสินค้าแฟชั่น Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายสินค้าแฟชั่น Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านขายสินค้าแฟชั่น Cartoon Logo

โลโก้สำหรับร้านขายเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นต่าง ๆ ตัวโลโก้ที่วาดตามเค้าโครงใบหน้าจริงจากภาพถ่าย เน้นการวาดรายละเอียดให้มีรูปร่างท่าทางตามแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมใส่องค์ประกอบต่าง ๆ ให้สามารถสื่อได้ถึงธุรกิจของทางร้านค้า


เมื่อ

ใน

โดย