โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ร้านอาหาร Cartoon Logo

ร้านอาหารที่ต้องการโลโก้ในสไตล์รูปแบบการ์ตูนภาพเหมือนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต้องการสื่อถึงความเป็ฯตัวตนเอกลักษณ์ของเจ้าของร้าน และต้นกำเนิดของร้าน การวาดรูปแบบของตัวการการ์ตูนนั้นวาดภาพส่วนของใบหน้าให้มีมีความคล้ายคลึงกับภาพใบหน้าต้นแบบที่ได้รับจากภาพถ่าย วาดท่าทาง เสื้อผ้าในแบบสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างเสริมความเอกลักษณ์ของตัวบุคคลในภาพให้ชัดเจนมายิ่งขึ้น พร้อมวาดรายละเอียดองค์ประกอบของภาพให้ส่วนประกอบสื่อถึงร้านอาหารที่ได้ทำ


เมื่อ

ใน

โดย