โลโก้การ์ตูนสวนมะละกอ โลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการเกษตร

โลโก้การ์ตูนสวนมะละกอ โลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการเกษตร
โลโก้การ์ตูนสวนมะละกอ โลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการเกษตร

งานออกแบบโลโก้การ์ตูนสวนมะละกอ โลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการเกษตร โลโก้ที่สามารถนำไปใช้งานในทุก ๆ รูปแบบของสื่อต่าง ๆ ได้ โดยมีการออกแบยงานให้ครอบคุมและใส่รายละเอียดข้อมูลสำคัญที่ครบถ้วน เป็นโลโก้ที่ออกแบบให้มีรูปภาพของสัญลักษณ์ที่สำคัญที่ต้องการให้เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์สินค้าพืชผลการเกษตร ในที่นี้คือมะละกอ และยังได้มีการเพิ่มเติมความเป็นกันเองโดยการวาดรูปภาพของตัวการ์ตูนที่มีลักษณะแบบชาวสวน กำลังถือผลิตภัณฑ์ของตัวเองอยู่ ท่าทางของรูปการ์ตูนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เชิญชวนให้ลองมาเลือกหา การออกแบบตัวอักษรที่มีสไตล์ข้อความเพียงสั้น ๆ ตามชื่อภาษาอังกฤษของมะละกอ เป็นข้อความที่ดูไม่เป็นทางการมากนัก แต่เน้นในการอ่านสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังมีการนำเอาโลโก้ของกรมวิชาการเกษตร และโลโก้ของกระทรวงเข้ามาใส่เพื่อให้เป็นไปตามมาตาฐานการตรวจสอบ และบ่งบอกถึงการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่ได้รับจากหน่วยงานสำคัญ เพื่อการันตีถึงความน่าเชื่อถือ ทั้งหมดเป็นการวาดด้วยโปรแกรมเวกเตอร์ Affinity Designer และสามารถนำไปใช้งาน ขยายใหญ่ได้ตามต้องการ ทั้งนี้การออกแบบนี้ไม่ได้เน้นเพื่อที่จะให้เป็นโลโก้แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่ยังเน้นถึงการที่จะสามารถนำไฟล์งานไปจัดพิมพ์ในรุปแบบของแบนเนอร์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขรายละเอียดแต่อย่างใด

เมื่อ

ใน

โดย