โลโก้การ์ตูนเห็ดทอดเท็มปูระ
โลโก้การ์ตูนเห็ดทอดเท็มปูระ

โลโก้การ์ตูนที่ได้รับแรงบันดาลใจต้นแบบการวาดจากรูปของมารีโอ้ ซึ่งใช้เป็นภาพต้นแบบตามรูปแบบของชื่อยี่ห้อสินค้าที่ตั้งชื่ออย่างตรงตัวว่า มารีโอ้ แต่มีการวาดและนำมาออกแบบขึ้นใหม่ให้มีความเป็นไทย ๆ เข้ามาผสมผสานให้มากขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ดูเป็นการลอกเลียนแบบกับต้นฉบับ โดยการเติมรูปแบบของเครื่องแต่งกาย ให้เป็นแบบนักมวย ซึ่งเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและรู้จักกันไปทั่วโลก มวยไทย สร้างสีสันที่สดใส และชื่อข้อความที่เด่นชัดที่สุดเพื่อให้สดุดตา

%d bloggers like this: