โลโก้การ์ตูนน่ารัก โลโก้ร้านขายน้ำ โลโก้ชานมไข่มุก Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนน่ารัก โลโก้ร้านขายน้ำ โลโก้ชานมไข่มุก Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนน่ารัก โลโก้ร้านขายน้ำ โลโก้ชานมไข่มุก Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนแบบน่ารักที่สามารถสื่อได้ถึงความน่ารักสดใสของตัวโลดก้ได้เป็นรูปแบบงานวาดออกแบบโลโก้สำหรับร้านขายน้ำ โลโก้ร้านชานมไข่มุก โลโก้ตัวการตูนที่วาดรวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นส่วนสำคัญที่วาดขึ้นตามรูปแบบการตกแต่งของทางร้านเป็นสำคัญ ทั้งนี้เนื่องจากทางร้านมีการตกแต่งด้วนดอกไม้ลีลาวดีสัสันสวยงาม ฉากหลังของตัวการตูนโลโก้จึงเลือกใช้งานเป็นการวาดของตัวรูปดอกไม้ดังกล่าว ตัวการ์ตูนที่วาดให้ดูเป็นรูปของเด็กผู้หญิงที่มีความน่ารักสดใส

เมื่อ

ใน

โดย