โลโก้การ์ตูน โลโก้ขายของออนไลน์ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูน โลโก้ขายของออนไลน์ Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูน โลโก้ขายของออนไลน์ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูยสำหรับร้านขายของออนไลน์ โลโก้ที่ใช้องค์ประกอบเพื่อบอกเล่าเนื้อหาของธุรกิจที่ทำ โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้สำหรับธุรกิจในการรับออเดอร์ของออนไลน์และหิ้วนำเข้ามาจากต่างประเทศ ตัวการ์ตูนที่วาดต้องการสื่อสารให้สามารมองเห็นภาพของธุรกิจได้อย่างชัดเจน ในโลโก้จึงมีรูปแบบองค์ประกอบของตัวการ์ตูนน่ารัก ที่กำลังอยู่บนเครื่องบิน พร้อมกับรายล้อมด้วยของสินค้าต่าง ๆ รอบตัว


เมื่อ

ใน

โดย