โลโก้กาแฟเพื่อสุขภาพ โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมความงานและสุขภาพ

โลโก้กาแฟเพื่อสุขภาพ โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมความงานและสุขภาพ
โลโก้กาแฟเพื่อสุขภาพ โลโก้ผลิตภัณฑ์เสริมความงานและสุขภาพ

งานออกแบบโลโก้ที่มีรูปแบบคอนเซ็ปท์ในการออกแบบโลโก้ยึดเอารูปทรงที่ให้ดูคล้ายกับรูปร่างความงามของผู้หญิง การออกแบบเพื่อให้ดูมีรูปร่างที่ดี และมีความสวยงามประกอบกัน โลโก้นี้เป็นโลโก้ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของกาแฟเพื่อสุขถาพ และผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพ ตัวโลโก้ทีต้องการความคลาสสิคแบบรวมสมัยให้ดูไม่โบราณแต่ต้องการให้มีความหมายสื่อถึงรูปร่างและสุภาพที่ดี


เมื่อ

ใน

โดย