โลโก้กาแฟ โลโก้ลายไทย โลโก้พญานาค โลโก้รูปมือลายไทย

โลโก้กาแฟ โลโก้ลายไทย โลโก้พญานาค โลโก้รูปมือลายไทย
โลโก้กาแฟ โลโก้ลายไทย โลโก้พญานาค โลโก้รูปมือลายไทย

การวาดเรื่องราวโดยรวมเล็กน้อยให้มีปรากฎอยู่ในตัวของโลโก้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการออกแบบโลโก้ที่สำคัญ เพราะในตัวโลโก้เหล่านี้ย่อมมีสิ่งมากมายหลายอย่างที่ลูกค้าต้องการให้มี และปรากฎอยู่ในโลโก้เพราะให้ตรวตามความต้องการที่ลูกค้าอยากได้ ตัวโลโก้นอกจากจะมีการวาดลักษณะให้ตามที่ลูกค้าต้องการแล้วยังคงต้องใส่สิ่งหลายอย่างเพิ่มเติม เช่น เรื่องของความเชื่อ ฮวงจุ้ย ลักษณะของโหวงเฮงที่ดี ความเป็นสิริมงคงแก่ตัวเจ้าของอีกด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนถูกบอกเหล่าในการพูดคุยงานขั้นต้นของการลูกค้าถึงความต้องการต่าง ๆ อย่างโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่ลูกค้ามีความต้องการให้สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยเป็นหลัก ต้องการให้มีหลายสิ่งอยู่ในโลโก้ คือ รูปมือ เมล็ดกาแฟ ต้นอ่อนของกาแฟ และรูปพญานาค โดยต้องนำทั้งหมดมาออกแบบวาดให้มีความลงตัวสอดคล้องกัน เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้ภาพรวมของตัวโลโก้ออกมาดูดี อย่างที่ลูกค้าคาดหวัง


เมื่อ

ใน

โดย