โลโก้ก๋วยเตี๋ยวเรือ โลโก้ก๋วยเตี๋ยวไก่ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ก๋วยเตี๋ยวเรือ โลโก้ก๋วยเตี๋ยวไก่ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ก๋วยเตี๋ยวเรือ โลโก้ก๋วยเตี๋ยวไก่ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

งานออกแบบโลโก้การ์ตูนภาพเหมือนที่วาดภาพโลโก้รูปแบบจากภาพถ่าย นำมาวาดเป็นงานรูปแบบของภาพเหมือนเวกเตอร์  รูปแบบโลโก้เป็นงานวาดสไตล์การ์ตูนภาพเหมือนที่เป็นที่นิยมอย่างมาก เป็นรุปแบบโลโก้ที่มีความเป็นตัวเองสูงและใช้งานได้ง่ายในหลากหลายธุรกิจการค้า เพราะโลโก้รูปแบบนี้สามารถวาดตามใบหน้าของตัวเจ้าของร้านได้เลย ดูง่าย เข้าใจได้ง่ายอย่างที่สุด โลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้ที่วาดและจัดทำขึ้นสำหรับร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่ ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก ที่เปิดร้านและขายในประเทศเพื่อนบ้าน

เมื่อ

ใน

โดย