โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ขายของออนไลน์ Cartoon Logo

โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ขายของออนไลน์ Cartoon Logo
โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน โลโก้ขายของออนไลน์ Cartoon Logo

การ์ตูนภาพเหมือนรูปแบบที่นิยมนำมาสร้างเป็นโลโก้แบบง่าย ๆ ให้กับธุรกิจของตนเอง การจัดทำเป็นการวาดตามเค้าโครงใบหน้าจริงจากภาพถ่าย งานออกแบบที่ใช้การวาดการ์ตูนให้ดูมีความเป็นกันเอง และรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ สามารถออกแบบได้ทั้งทั้งเสื้อผ้าที่สวมใส่ และท่าทางของตัวการ์ตูนนั้น เพื่อให้เข้ากับร้านค้า สินค้าของลูกค้า โลโก้การ์ตูนภาพเหมือนชนิดนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ใช้ได้กับหลากกลายธุรกิจของคุณ


เมื่อ

ใน

โดย