โลโก้ข้าวปุ้นซาว โลโก้ร้านอาหารพื้นบ้าน

โลโก้ข้าวปุ้นซาว โลโก้ร้านอาหารพื้นบ้าน
โลโก้ข้าวปุ้นซาว โลโก้ร้านอาหารพื้นบ้าน

ร้านอาหารพื้นเมืองที่ต้องการโลโก้ให้มีรูปแบบตามแบของอาหารที่ร้านของต้นเองมีเป็นจุดเด่น โลโก้นี้เป็นโลโก้เกี่ยวกับข้าวปุ้นซาว ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมือง ที่มีรูปแบบสไตล์ในการกินคือใช้มือจับเส้น ตัวรูปแบบโลโก้เป็นการวาดภาพลายเส้นขาวดำให้เป็นไปตามรูปแบบของภาพคล้ายการกินข้าวปุ้นซาวจริง โดยภาพวาดในลักษณะภาพขาวดำ ใช้มือจับอาหารเพื่อยกกิน รูปแบบสไตล์ของงานเป็นงานวาดและออกแบบที่ต้องการความเรียบง่ายอย่างมากที่สุด ทั้งรูปแบบของสี ที่ต้องการแค่ขาวดำ และรูปแบบของตัวอักษรชื่อร้าน ไม่จำเป็นต้องมีลวดลายอะไรเพิ่มมากมาย

เมื่อ

ใน

โดย