งานออกแบบโลโก้สมาคม สำหรับคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ (Thai Smart Switzerland Association)

ผลงานออกแบบโลโก้สมาคม ชมรม Thai Smart School ชมรมเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ผลงานออกแบบโลโก้สมาคม ชมรม Thai Smart School ชมรมเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

งานออกแบบโลโก้สำหรับชมรม สมาคม ที่ใช้ลวดลายความเป็นเอกลัษณ์ของความเป็นไทยเข้ามามีบทบาทเด่นในโลโก้ รวมทั้งสัญลักษณ์ของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสมาคมได้ทำการสงเสริมกิจกรรมร่วมกัน โลโก้ได้ใช้รูปของฟัวใจและมีลายไทยตกแต่งเพื่อให้เกิดความหมายและความสวยงาม โทนสีทองที่สดใส และสามารถเข้ากันได้ดีกับรูปทรงต่าง ๆ ของความเป็นไทย


เมื่อ

ใน

โดย