Mama House Skin ออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์บำรุงผิว
Mama House Skin ออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์บำรุงผิว

ผลงานการออกแบบโลโก้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์บำรุงผิว การออกแบบที่เรียบง่ายโดยมีเพียงข้อความชื่อและการใช้โทนสีให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปใช้งานได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือนำไปประกอบการออกแบบฉลากสินค้าหรือกล่องบรรจุภัณฑ์ของตัวผลิตภัณฑ์เองก็ตาม

%d bloggers like this: