โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์ โลโก้คลินิกเสริมความงาม

โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์ โลโก้คลินิกเสริมความงาม
โลโก้ภาพเหมือนเวกเตอร์ โลโก้คลินิกเสริมความงาม

อีกหนึ่งโลโก้ภาพวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์ เป็นโลโก้ที่วาดตามรูปแบบภาพตามต้นฉบับของตัวจริง และนำมาวาดด้วยโปรแกรม Illustrator เพื่อให้ภาพความเป็นรูปแบบของเวกเตอร์ที่สามารถนำไปขยายใหญ่ใช้งานสิ่งพิมพ์ได้ตามต้องการโดยที่ไม่สูญเสียรายละเอียดของความคมชัดของภาพไป ภาพวาดโลโก้ชิ้นนี้เป็นงานโลโก้สำหรับคลินิกเสริมความงาม ซึ่งสไตล์รูปแบบการวาดและออแบบจำเป็นต้องอาศัยให้ดูมีความสวยงาม และเรียบง่าย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่างานวาดภาพเหมือนสไตล์เวกเตอร์นั้นสามารถนำมาประกอบการใช้งานเป็นโลโก้ได้หลากหลายธุรกิจเลยทีเดียว โดยลูกค้าสามารถกำหนดลักษณะท่าทางได้ตามต้องการเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของธุรกิจนั้น ๆ


เมื่อ

ใน

โดย