โลโก้คาเฟ่ Coffee Café Logo, โลโก้ร้านกาแฟ โลโก้ลายสาน โลโก้เฉลว

โลโก้คาเฟ่ cafe' Logo, โลโก้ไทย โลโก้ลายสาน โลโก้เฉลว
โลโก้คาเฟ่ cafe’ Logo, โลโก้ไทย โลโก้ลายสาน โลโก้เฉลว

งานออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็ฯงานออกแบบเกี่ยวกับโลโก้สำหรับร้านคาเฟ่ (cafe’ Logo) ที่ต้องการรูปแบบที่เน้นความเรียบง่าย ดูมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ในแบบเฉพาะตัว และยังต้องการให้มีกลิ่นไอของความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่ไม่ต้องการให้มีลวดลายไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ต้องการให้โลโก้ดูโบราณจนเกินไปแต่ให้คงซึ่งรูปแบบความคลาสสิกของวิถีไทย งานออกแบบมีมีโจทย์การใช้งานที่ต้องการนำรูปแบบของลายสาน “เฉลียว” ซึ่ง เฉลว หรือ แฉลว เป็นคำเรียกลายสานที่นำมาสานถักขัด ๆ กันเพื่อใช้ในรูปแบบของการสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และนอกจากนี้แล้ว ในบ้านเรายังมีความเชื่อในเรื่องของเฉลวด้วยว่า เป็นรูปแบบของความเป็นสิริมงคล เสริมความโ๙คดี มีโชคลาภ สำหรับผู็ที่ครอบครองและใช้งาน โลโก้นี้ได้นำรูปแบบของเฉลวมาสร้างเป็นตัวไอค่อนที่โดดเด่นของโลโก้ การออกแบบยังเน้นข้อความฟอนต์ที่ทำให้ดูแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ไทยอยู่ในตัวเอง พร้อมการทำโทนสีทองอ่อน ๆ บนพื้นหลังที่ดูโดดเด่นเป็นอย่างมาก

เมื่อ

ใน

โดย