โลโก้ร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะ โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้รูปแบบภาพเหมือนสไตล์แบบการ์ตูนภาพวาดเวกเตอร์ ที่วาดจากโครงใบหน้าจริงจากรูปภาพถ่าย และวาดโดยกำหนดกริยาท่าทางในแบบที่ต้องการ รวมทั้งการวาดเครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบของโลโก้ และตามความต้องการของตัวเจ้าของโลโก้เอง โลโก้นี้เป็นโลโก้เกี่ยวกับร้านจิ้มจุ่มหมูกระทะ ที่ต้องการวาดเป็นรูปแบบการ์ตูนภาพเหมือนของเจ้าของร้านทั้งสองคน และมีการกำหนดรูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการ โดยมีรายละเอียดคือ การวาดท่าทางของตัวการ์ตูนภาพเหมือนให้มีท่าางกำลังถือผลิตภัณฑ์กันไปคนคนละอย่าง และใส่ชุดเสื้อผ้าตามรูปแบบคล้ายแบบฟอร์มที่ใส่จริงภายในร้าน มีการวาดโทนสีและใบหน้าที่ให้ดูสดใส มีความสุข มีรอยยิ้ม เพื่อให้เหมาะสมกับการต้อนรับลูกค้า และแสดงความเป็นกันเองอย่างมากที่สุด

เมื่อ

ใน

โดย