โลโก้ฉลากน้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

โลโก้ฉลากน้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo
โลโก้ฉลากน้ำพริก โลโก้การ์ตูนภาพเหมือน Cartoon Logo

รูปแบบของโลโก้ที่ลูกค้าต้องการจำนวนมากเพื่อให้เป็นโลโก้ประจำตัวเป็นโลโก้ผลิตภัณฑ์สินค้าของแต่ละร้าน คืองานออกแบบวาดเป็นโลโก้การ์ตูนภาพเหมือน ที่นำเอารูปแบบภาพใบหน้ามาใช้เป็นเค้าโครงวาดเป็นตัวการ์ตูนพร้อมกับการวาดท่าทางองค์ประกอบตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เข้ากับร้านค้าหรือผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้น

การออกแบบโลโก้ชิ้นนี้เป็นโลโก้น้ำพริกมีวัตถุประสงค์คือต้องการใช้นำไปพิมพ์เป็นฉลากเพื่อติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วยเช่นกัน การออกแบบโลโก้จึงต้องทำรูปแบบที่สามารถนำไปใช้พิมพ์เป็นฉลากได้ด้วย พร้อมกับข้อความที่จำเป็นในตัวสินค้านั้นจะต้องมี งานด้านการวาดภาพตัวการ์ตูนก็ใช้การวาดภาพดัดแปลงตามภาพถ่ายใบหน้าจริงของตัวเจ้าของร้าน และวาดในลักษณ์ตัวการ์ตูน เป็นโลโก้การ์ตูนที่มีความน่ารักสดใส ที่สำคัญสร้างความเป็นกันเองให้กับผู้พบเห็นได้อย่างมาก

ราคาเริ่มต้น

1,500 บาท

ราคาจะสามารถแจ้งให้ทราบได้เมื่อได้รับรายละเอียดงานที่ต้องการเบื้องต้น

ลูกค้าเตรียมข้อมูลดังนี้
เพื่อประเมินราคาจัดทำ

  1. ต้องการงานสไตล์ไหน?
  2. ต้องการให้มีรูปภาพ สัญลักษณ์ในโลโก้?
  3. ข้อความที่ต้องการใส่
  4. ต้องการโทนสีอะไร?
  5. ตัวอย่างรูปแบบสไตล์งานเพื่อเป็นแนวทาง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ไลน์ไอดี phpinlove

ติดต่อ Line ID : phpinlove