โลโก้ชมรมผู้สูงอายุ โลโก้ชมรม โลโก้ดอกลำดวน

โลโก้ชมรมผู้สูงอายุ โลโก้ชมรม โลโก้ดอกลำดวน
โลโก้ชมรมผู้สูงอายุ โลโก้ชมรม โลโก้ดอกลำดวน

งานออกแบบโลโก้อีกหนึ่งชิ้นที่เป็นการออกแบบโลโก้สำหรับชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งรูปแบบการออกแบบยังคงต้องใช้รูปแบบสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ได้แก่ ดอกลำดวน และรวมทั้งการออกแบบรูปทรงของความเป็นบุคคล ทั้งหมดเพื่อต้องการให้ออกมามีความหมายให้สอดคล้องตามความต้องการของเจ้าของโลโก้ งานโลโก้ชิ้นนี้เป็นงานออกแบบเพื่อใช้อย่างเป็นทางการ เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงต้องมีการรองรับให้สามารถนำโลโก้ไปดัดแปลงทำอย่างอื่นให้ได้ เช่น ตรายางประทับต่าง ๆ เป็นต้น

เมื่อ

ใน

โดย