งานออกแบบโลโก้ชมรมผู้สูงอายุประจำอำเภอ

งานออกแบบโลโก้ชมรมผู้สูงอายุประจำอำเภอ
งานออกแบบโลโก้ชมรมผู้สูงอายุประจำอำเภอ

งานออกแบบโลโก้ที่มีการรวบรวมองค์ประกอบและรูปทรงสัญลักษ์ความหมายหลาย ๆ อย่างเข้ามาไว้ด้วยกันอย่างมาก เพื่อที่ต้องการให้สื่อถึงสถานที่นั้น ๆ และต้องการให้สื่อถึงความเป็นทางการ เกี่ยวกับชุมชนของสถานที่นั้นเอาไว้ด้วย โลโก้นี้เป็นโลโก้ที่มีการใส่รูปแบบของลายไทย และรูปแบบของดอกไม้ที่วาดให้เป็นเชิงสัญลักษณ์ของอำเภอในโลโก้นั้น

เมื่อ

ใน

โดย